Home What do we offer ? Contact Video

TRAININGS

14/11/2014 - De Snelheid van Vertrouwen – Stephen M.R. COVEY

Vertrouwen kan je opbouwen. Je kan er sneller door werken en vermijdt kosten. Bekijk het als een kredietlijn waarop je stortingen kan uitvoeren door correct te handelen. Fouten of verkeerde gedragingen putten je krediet uit.

Indien je , net als ik, lak hebt aan advocaten en treuzelen bij het uitvoeren van projecten, investeer dan eens even in het lezen van ‘De Snelheid van Vertrouwen’.

Het is geen boek, heet van de naald, maar de boodschap is meer dan ooit super relevant.

Slim vertrouwen
 
Ik zou niet meer kunnen werken zonder ‘de snelheid van vertrouwen’, want wanneer vertrouwen toeneemt, verhoogt de snelheid waarmee je vooruit gaat en verlagen de kosten. Dat geldt zowel in persoonlijke relaties, als voor je werk of projecten waaraan je deelneemt. Is het vertrouwen zoek, dan loopt alles veel stroever en nemen de kosten heel snel toe.

Dat is de basis waarop ik de afgelopen jaren elk project heb opgebouwd.

 

Vaak werk ik zonder contract. Duidelijke afspraken vooraf, permanente en complete transparantie tijdens het werken, co-creatie en verantwoordelijkheid voor resultaten. Je verliest geen tijd en energie in het maken van gedetailleerde plannen (die je nadien toch moet aanpassen) of in het opstellen en nakijken van ellenlange contracten. En je hebt veel minder juridische stokken in de wielen.

Verwar vertrouwen niet met ‘blind’ vertrouwen, want dan loopt het natuurlijk mis. Werken op basis van ‘trust’, doe je beredeneerd. In dit boek leert Covey je hoe dat begint bij jezelf, zodat mensen weten wat ze aan je hebben. In dezelfde moeite leer je wat speelt wanneer je met anderen op basis van vertrouwen wil samenwerken. (Het meest recente boek van dezelfde auteur heet ‘Slim Vertrouwen’ en gaat dieper in op het veilig zakendoen op basis van de voorgestelde principes).

Vertrouw eerst jezelf
Vertrouwen is opgebouwd in cirkels. De belangrijkste, binnenste cirkel (waar Covey ook het langst blijft bij stilstaan) is vertrouwen in jezelf. Dat is opgebouwd uit vier kernen van geloofwaardigheid: integriteit, intenties, capaciteiten en resultaten.

Netwerksamenwerking & Speed of Trust
Precies vijf jaar geleden startte ik hier ‘de7de’ en nam ik de aanloop naar de ‘Prepare for the Future (P4F)’ training.
Twee jaar geleden waren we met zo’n 300 betrokkenen bezig het eHealth Actieplan 2013-2018 te schrijven.
En net een jaar geleden startte ik ‘éénlijn.be’, het project van de eerstelijn gezondheidswerkers in opdracht van Zorg en Gezondheid (Vlaamse Gemeenschap) om samenwerking via uitwisseling van patiëntengegevens te bevorderen.

Drie verjaardagen die twee dingen gemeen hebben: het zijn allemaal ‘netwerk samenwerkingsverbanden’ en ze zijn stuk voor stuk gebaseerd op The Speed of Trust.

Toen ik dus vorige week, bij een grote kuis van mijn bureau, het boek van Stephen Covey vast nam, realiseerde ik me plots hoeveel ik er uit leerde, toen ik het in 2008 las.

 

Het volstaat niet dat je integer bent (maar die fundamentele karaktertrek is wel noodzakelijk). Je moet ook duidelijke intenties uitstralen, zodat mensen weten wat ze mogen verwachten. En je moet die goede bedoelingen ook realiseren. Om resultaten te kunnen voorleggen, moet je dus ook sleutelen aan je capaciteiten.

Geen woorden maar daden
De tweede cirkel is relatievertrouwen. Dertien gedragingen komen aan bod die – al dan niet – aantonen dat je ‘betrouwbaar’ bent. Want vertrouwen bouw je alleen op met daden.

Respect tonen, luisteren, transparantie creëren, fouten erkennen en herstellen... Het lijkt allemaal evident, maar Covey slaagt erin om, via voortdurend en efficiënt verhalen te vertellen, je een spiegel voor te houden en je eigen gedrag voor elk punt grondig te evalueren.

Hier komt ook het concept van ‘vertrouwenskrediet’ aan bod. Iedereen heeft daar een bepaalde hoeveelheid van op zijn persoonlijke conto staan. Alleen door wat je doet kan je die kredietlijn verhogen (of verlagen). Zo wordt het meteen ook duidelijk dat het gezegde ‘vertrouwen komt te voet, maar vertrekt te paard’ gerelativeerd moet worden. Verloren vertrouwen kan wel degelijk – en zelfs behoorlijk snel – hersteld worden, maar alleen door prompt en correct te handelen.

De drie buitenste cirkels
Het laatste derde van het boek gaat Covey iets sneller over de cirkels van ‘organisatievertrouwen’, ‘marktvertrouwen’ en ‘maatschappelijk vertrouwen’. Hoe ontwikkel ik een cultuur van vertrouwen binnen mijn afdeling of bedrijf of hoe vervang ik vertragende en kostelijke systemen door ‘the speed of trust’?

Hoe bouw ik vertrouwen op rond mijn merk of binnen mijn markt of sector? Hoe kan ik binnen de maatschappij verantwoord handelen? De principes zijn natuurlijk dezelfde, maar de toepassing heb je hier niet meer persoonlijk en rechtstreeks in de hand.

Empirisch ontdekken
Vijf cirkels van vertrouwen, vier kernen van geloofwaardigheid, dertien gedragingen... Het lijkt veel theorie, maar die strakke structuur van het boek heeft zin. Elk deeltje is doorspekt met verhalen, zodat je alle aangereikte concepten empirisch ontdekt en leert ‘aan te voelen’.

Een prettig detail: regelmatig last de auteur korte adempauzes in met citaten. Er zitten leuke doordenkers bij, zoals:

Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden.
Het op één na beste moment is vandaag.
(Chinees spreekwoord)

De appel valt niet ver van de boom. Stephen A.M. Covey is de zoon van die andere Stephen Covey, die de ‘De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap’ schreef.

Ik ontmoette Covey jr. in 2008 tijdens een seminarie in Antwerpen. Ik ben er de Bank J. van Breda nog steeds dankbaar voor dat ik het op de eerste rij mocht meemaken. Hij is een formidabele en begeesterende spreker. Zijn boek ligt helemaal in diezelfde lijn:meer dan ooit relevant en vhet erveelt nooit.

Dirk BROECKX – 14 november 2014

 

De Snelheid van Vertrouwen (Dat wat alles verandert) – Stephen M.R. COVEY
© 2006 CoveyLink en © 2008 Uitgeverij Business Contact, Amsterdam
ISBN 978 90 470 0087 7

The Speed of Trust (The one thing that changes everything)
ISBN 978 07 432 9560 4

REAGEER

 

 


‹‹‹Back


Copyright © 2019 Dirk Broeckx – All rights reserved.
Privacy beleid | Sitemap
webdevelopment Siteffect