Home What do we offer ? Contact Video

TRAININGS

14/01/2013 - Best Practices Zijn Dom - Stephen Shapiro

De titel van het boek is confronterend en in de boekenwinkel leek ook de ondertitel veelbelovend: ’40 Manieren Om De Concurrentie Voor Te Blijven’. En laat het duidelijk zijn dat dit alleszins een interessant boek is. Maar de vlag dekt de lading niet. In feite stelt dit boek veel algemener een aantal klassieke managementconcepten in vraag en reikt het in de plaats een bijzonder interessante reeks tips aan om permanent en creatief te blijven innoveren. Het uitgangspunt is dat niet de sterkste overleeft, wel diegene die zich het best (en snelst) aanpast.

Darwin had het bij het rechte eind, maar Stephen Shapiro doet er nog een ferme schep bovenop…

40 tips die tegen de haren strijken

‘Best Practices Zijn Dom’ is een klein boekje (een ‘halve’ hardcover groot: 13,5 x 19cm), dat zeer vlot leest. Shapiro serveert veertig concrete tips, goed gestructureerd in zes delen:

 

  1. OVERZICHT: Innoveer de manier waarop je innoveert
  2. PROCES: uitdaginggedreven innovatie
  3. STRATEGIE: innovatiestrategie en klanten
  4. METEN: Innoveer het meten en de motivatie
  5. MENSEN: Organisatie, leiderschap en cultuur
  6. CREATIVITEIT: Technieken om creatief denken te stimuleren

De titels van de tips zijn elk op zich intrigerend. Je mag gerust wat kriskras doorheen het boek lezen, maar sommige tips sluiten toch binnen hun hoofdstuk gedeeltelijk bij elkaar aan.

Zoals gezegd stemt de titel van het boek in feite niet echt overeen met de inhoud. Maar wat Shapiro wel doet is zoveel mogelijk heilige huisjes neerhalen. Hij onderbouwt elke tegen de haren strijkende thesis zo goed – met veel concrete voorbeelden uit diverse bedrijfssectoren – dat het onbegonnen werk is een compleet beeld te geven van de inhoud en wat je uit dit boek kan leren. Hier volgen dus slechts enkele voorbeelden.

Open innovatie
Vergeet ‘out of the box thinking’ en ideeën vragen aan je klanten is ook al een slecht idee! Denk niet buiten het kader, maar doe denkoefeningen in een beter kader. Via enkele concrete voorbeelden leert Shapiro je om niet langer te brainstormen zonder grenzen, maar eerder om bvb. een thinktank een zeer concrete (‘use case’) vraag te stellen en te vragen daarvoor een creatieve oplossing te bedenken. Daar mag wel wat wild denkwerk bij te pas komen, op voorwaarde dat die wilde ideeën vervolgens keurig omgebogen worden tot haalbare concepten. Veel klassieke brainstorming trucs gaan dus voor de bijl. Maar je krijgt er minstens evenveel – en betere ! – voor in de plaats.

Expertise is de vijand van innovatie! Shapiro is een pleitbezorger van Open Innovatie (nogmaals cfr. Henry Chesbrough): betrek liever mensen van buiten jouw expertisedomein bij het innoverend denken, dan interne experten, want die beperken zich te vaak tot hun eigen beperkte domein. Hij raadt ook af om zomaar ideeën te vragen van het publiek of je klanten. Hier adviseert hij andere methoden om de latente behoeften van toekomstige klanten bloot te leggen (zoals Steve Jobs het ook steeds opnieuw deed).

Experimenteren bij het innoveren veronderstelt ook mislukkingen. Zorg ervoor dat je er uit leert en verkies een methode waarbij je massaal parallel experimenten opzet, eerder dan sequentieel mislukkingen te incasseren. Shapiro vergelijkt hierbij het systeem van ‘premies’ geven voor innovatie (zoals de X-prijs, die een premie uitlooft voor diegene die een bepaal doel als eerste haalt) met ‘wedstrijden’ (waarbij meerdere beste concepten worden beloond, zonder dat ze echter per se het beoogde doel helemaal realiseren).

Toch Best Practices gebruiken?
Best Practices en je kwaliteitshandboek hoeven niet helemaal in de vuilbak volgens Shapiro. Ze leggen alleen de lat te laag volgens hem: door te mikken op ‘best practices’ blijf je slechts in de kop van het peloton, maar rij je niet voorop.

Je mag ze van hem wel gebruiken voor basis- of ondersteunende vaardigheden. Daarbuiten kan je wel creatief afkijken van ‘best practices’ van buiten de sector, die je kunnen inspireren om in je eigen sector een grote sprong voorwaarts te maken ten opzichte van je concurrenten. (Ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld afkijken van in- en uitcheck procedures uit de hotelbranche).

Uitbesteden en automatiseren
Om je focus zuiver te kunnen leggen op je kerncompetenties moet je verstandig kiezen welke activiteiten je kan uitbesteden en welke je houdt. Verder moet je trachten alles te automatiseren wat geen substantiële meerwaarde biedt. De winst die je kan bereiken door het vereenvoudigen van processen en het verkorten van communicatielijnen kan enorm zijn. Een sprekend voorbeeld is het verhaal van Progessive Insurance dat verzekeringsclaims afhandelt vanuit bestelbusjes die ter plaatse komen bij een ongeval en vaak daar meteen de hele claim afwikkelen.

Nog een andere manier om tijd te maken is kenniswerkers het kenniswerk te laten doen en al hun andere taken uit handen te nemen.

Het lijken allemaal bekende en nobele vuistregels, maar in dit boek worden ze concreet gemaakt, aan de hand van voorbeelden. Op die manier krijg je ook een reeks tips over delegeren. Het lijkt evident, maar hoe zorg je dat in een (middel)groot bedrijf iedereen meewerkt aan de bedrijfsstrategie? In plaats van een top-down aanpak stelt hij concrete methoden voor om mensen of departementen autonoom te laten werken binnen – weliswaar zeer concrete –  doelstellingen. Maar ook om hun ervaringen vervolgens uit te wisselen in regelmatige ‘Voice of the Village’ bijeenkomsten.

Creatief denken stimuleren
In de laatste 10 tips van de 40 gaat het alleen nog over het stimuleren van creatief denken. ‘Hoe maak je het onmogelijke mogelijk’ en ‘Innoveren is Kinderspel’ zijn slechts twee van de titels, die je goesting geven om te ontdekken hoe je je eigen creatief proces kan verbeteren.

Een leuk voorbeeld om mee te eindigen: deel een probleem dat je wil oplossen op in vijf vragen: wie, wat, waar, wanneer, hoe (In het boek is het voorbeeld ‘zoek een creatieve, alternatieve manier om af te rekenen na een aankoop in een winkel’). Je begint de oefening door voor elke vraag een lijstje van alle mogelijke –voor de hand liggende én andere – antwoorden op te stellen. Vervolgens combineer je die op allerlei – zelfs onlogische - manieren. Denk nu na hoe je uit sommige van die onmogelijke benaderingen toch een werkzame, nieuwe benadering zou kunnen halen.

Conclusie: een leuk boek met frisse ideeën voor wie permanent creatief innovatief wil blijven.

Dirk BROECKX – 14 januari 2013

REAGEER


Best Practices Zijn Dom (40 manieren om de concurrentie voor te blijven)
© Stephen Shapiro 2012 (Oorspronkelijke titel: "Best Practices Are Stupid")
ISBN 978 90 00 30902 3
Uitgeverij Unieboek / Het Spectrum

 

 


‹‹‹Back


Copyright © 2019 Dirk Broeckx – All rights reserved.
Privacy beleid | Sitemap
webdevelopment Siteffect