Home What do we offer ? Contact Video

TRAININGS

14/07/2010 - Connect! (Menno Lanting)

Menig manager weet nog niet goed wat hij mag verwachten of moet aanvangen met “Web 2.0”. Moet Twitter een plaats krijgen in een communicatieplan? Wat doe ik als mijn product plots opduikt in een filmpje op YouTube? Kan ik LinkedIn of Facebook echt gebruiken om een virtueel sociaal netwerk uit te bouwen en wat doe ik er dan mee? Een fris en leesbaar boek dat uitlegt wat er aan de hand is en hoe organisaties al – min of meer succesvol – met die dingen omgaan, is dus welgekomen.

“De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap” is de ondertitel van het boek “Connect” van Menno Lanting. Hij is de Nederlandse specialist van het gebruik door organisaties en bedrijven van sociale media, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. De transformaties van hele bedrijfstakken onder invloed van het internet in het algemeen en van deze nieuwe media in het bijzonder is onmiskenbaar en onvermijdelijk. Zoals bij veel nieuwe technologieën gebeurt dit razend snel. Weinigen weten of begrijpen goed wat er achter zit of waar het heen gaat. Wat beschreven wordt in “Connect!” bevestigt nog maar eens waarom en hoe de consument de macht grijpt. Die maatschappelijke ommekeer zet ondernemingen en hun leiderschap ferm op het verkeerde been.
 

P4F met 10 ezelsoren
Het is dus de hoogste tijd om inzicht te verwerven, een positieve visie te ontwikkelen en voor je eigen sector of bedrijf een gepaste strategie in de steigers te zetten. Sociale netwerken zijn in de gezondheidssector en de farmacie vandaag nog zeldzaam, maar daar kan bliksemsnel verandering in komen. Dit boek kadert dus perfect in de training “Prepare for the Future” en verdient zeker zijn plaats in de bibliotheek.
Nuttige ideeën en passages die het verdienen later nog eens rustig herlezen te worden, vlag ik tijdens het lezen meestal met een ezelsoor. Ik tel er nu tien, wat naar mijn normen een meer dan behoorlijke score is, temeer daar er zeker evenveel toepasbare ideeën of voorzetten voor een nieuwe aanpak van dingen tussen zitten.

Vliegende start van een zeer leesbaar boek
Lanting legt de onderliggende mechanismen rond sociale media en internet haarscherp uit op een handvol bladzijden in het begin van het boek en schakelt vervolgens over op het analyseren van concrete cases. Die verzamelde hij in België en Nederland, aan de hand van gesprekken met de betrokken managers van bedrijven en organisaties. Dat maakt het boek zeer leesbaar en toegankelijk. Hij stelt dus niet alleen vragen, maar tracht ook specifieke en praktische antwoorden en oplossingen voor te stellen.

De basismechanismen van de veranderende wereld vat Menno Lanting in het eerste, inleidende deel van het boek samen onder zes “collectieve” krachten: collectieve expressie, collectieve creativiteit, collectieve productie, collectieve macht en collectieve oneindigheid. Vóór je aan pagina 46 bent, heb je ook al Web 2.0 en de basiskarakteristieken en consequenties van “digital natives“ (en –immigrants) achter de kiezen. Het gaat dus flink vooruit in de nieuwe wereld van internet en communities…

Kenmerken van de nieuwe leider en zijn organisatie
In het tweede, langere deel van het boek legt Lansing de kenmerken bloot van de “Connected!organisatie”. (Het systematisch gebruik van die term was het enige wat op de duur op de zenuwen gaat werken. Wie echt in deze nieuwe structuren en mechanismen gelooft moet ze maar assimileren als “gewoon” en er geen speciale voorzetsels bij plakken).
De rode draad die doorheen heel dit deel loopt is dat we allemaal de knop moeten leren omdraaien om van een “top – down“ relatie, die we eigenlijk mentaal toch als standaard gebruiken in de relatie tussen een leverancier en zijn klant, naar een relatie tussen gelijken. De leverancier moet dus leren het initiatief en de controle over zijn business een stuk in de handen te leggen van zijn (potentiële) klanten. Aandacht geven (in plaats van te vragen), faciliteren (in plaats van controleren) en bovenal leren samenwerken in vertrouwen. Diezelfde karakteristieken moeten overigens ook steeds nadrukkelijker aanwezig zijn in de werkrelaties binnen het bedrijf, waarbij werknemers ook steeds onafhankelijker en vooral veel korter op de bal moeten kunnen werken. Ook hier wordt dus een heel andere vorm van leiderschap verwacht van de manager en moeten de interne structuren ook aangepast worden. Lansing stuurt de nieuwe leiders niet met lege handen maar met zeven tips het veld in.

Wisdom of the crowd
Allemaal heel mooi, maar gaat dit ook werken in de praktijk, vragen sommigen zich allicht af. Wel, Menno Lansing slaagt er, aan de hand van reële voorbeelden, toch in een positief en inspirerend beeld te geven. Dat een gebruikersgroep soms beter en efficiënter aan het stuur kan zitten dan de leiding, wordt al geïllustreerd door de eerste case in deel 2, waarin het “Free Flight” concept wordt toegelicht. Het huidige systeem van luchtverkeersleiders, die (top-down) vluchtinstructies geven aan vliegtuigen, die in strakke corridors moeten vliegen, geraakt totaal overbelast. Men denkt er ernstig aan om piloten dus opnieuw veel meer op eigen initiatief te laten vliegen, waarbij ze echter wel alle informatie krijgen over de posities van vliegtuigen in hun buurt en waarbij een centrale computer alarm kan geven indien vliegtuigen elkaar toch te dicht dreigen te naderen. Dat geeft precies het beeld weer waar het uiteindelijk om draait: in plaats van zelf de wijsheid in pacht te houden en ze spaarzaam te verdelen over de gebruikers, geef je de gebruikers op verteerbare manier toegang tot alle informatie (met de nodige IT ondersteuning) en laat je hen zelf in alle wijsheid en autonomie handelen.

Mentale massage
Het is evident dat tussen droom en daad, ook hier, wetten en (hele grote bergen, hoofdzakelijk emotionele) bezwaren in de weg staan. “Connect!” geeft (net als “Prepare for the Future”) dus in de eerste plaats een massage die de geest moet open zetten voor verandering. Via bestaande (gelukkige en minder gelukte) voorbeelden uit andere sectoren word je stapsgewijs meegenomen naar de nieuwe wereld van social shopping, crowdsourcing, e-recruitement, passie en participatie. Wie nog twijfelt, moet even terug naar Alvin Toffler: “De ongeletterden van de 21e eeuw zijn niet zij die niet kunnen schrijven en lezen, maar degene die niet kunnen ontleren en herleren”.
Het is een verademing hoofdzakelijk Nederlandse en Belgische voorbeelden te krijgen, in tegenstelling met de ruime meerderheid van dit soort boeken, die bol staan van Amerikaanse cases. Dit boek is dus verteerbare kost voor de modale apotheker, laat staan de vooruitstrevende farma-manager, die wil weten waar hij, schouder aan schouder met Abraham, morgen en overmorgen de mosterd zal gaan halen.

Dirk Broeckx – 14 juli 2010

ISBN 978 90 470 0306 9 Uitgeverij Business Contact, Amsterdam
© 2010 Menno Lanting
Ook verkrijgbaar als e-book (of wat dacht je? Maar het kost wel even veel als de paperback !) via www.ebook.nl
Volg de auteur via www.connectedworld.nl en www.mennolanting.nl
 


‹‹‹Back


Copyright © 2019 Dirk Broeckx – All rights reserved.
Privacy beleid | Sitemap
webdevelopment Siteffect